Iedereen kent hem in meerdere gedaantes. Hij is creatief en handig. Hij is geboren en getogen in Reek en er nooit vandaan gegaan. Je kan altijd een beroep op hem doen.

Zijn verdiensten liggen op verschillende terreinen: sport, cultuur en creativiteit staan daarbij hoog in het vaandel. Hij kan zijn mannetje staan, zijn zegje doen, en weet mensen te amuseren, te verbazen en te verrassen.

Hij schuwt het toneel niet. Hij kan zowel op de planken als achter de schermen schitteren en weet kleur aan decor te geven.

Een man van veel talenten. Onmisbaar in een dorp. Terecht mag gesteld worden dat deze persoon zich op bijzondere wijze heeft ingezet voor de Reekse gemeenschap.

Het Kee-Kêle beeldje 2011 gaat dan ook naar...Gerry Kuipers!

KeeKele 2011: Gerrie Kuipers