Kee-Kelebeeldje 2018 voor Paul Verstegen

De onderscheiding Kee-Kelebeeldje wordt jaarlijks toegekend aan iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de Reekse gemeenschap.

In het jaar 2018 gaat de onderscheiding naar iemand die zich op verschillende terreinen en bij meerdere verenigingen laat zien en actief is. Ook op het vrijwilligervlak is deze persoon actief verbonden met de Reekse gemeenschap.

Kelekeet, StREEKfeest, Zorgcoöperatie

Hij, het is dus een man, heeft zich als vrijwilliger verdienstelijk gemaakt voor onder andere Kelekeet, het StREEKfeest en de zorgcoöperatie. Alle Reekse verenigingen krijgen vroeg of laat met hem te maken.

'Reek Goed Voor Mekaar'

Hij is ook degene die nu alweer enkele jaren geleden het inititief nam voor ons dorpsblad ‘Reek Goed Vur Mekaar’. Natuurlijk, het is zijn werk, maar zijn zeer succesvolle initiatief zorgt er voor dat ons dorp een dorpsblad heeft waar door andere dorpen jaloers naar wordt gekeken.
De verenigingen kunnen hun activiteiten op een mooie en positieve manier onder de aandacht brengen. Het dorpsblad voorziet daarmee in een behoefte zowel voor de verenigingen als voor de dorpsgemeenschap en vergroot de leefbaarheid van ons dorp.
Hij staat daar symbool voor. In de onderscheiding van het Kee-Kelebeeldje willen we hem daarvoor en voor zijn vrijwilligerswerk bedanken.

Paul Verstegen

Het is dan ook terecht dat de onderscheiding van het Kee-Kelebeeldje voor het carnavalsjaar 2018 is toegekend aan: Paul Verstegen