Ereleden Piet en Mien van der Spank

Tijdens de pronkzitting 2010 werden Piet en Mien van der Spank benoemd tot ereleden van C.V. de Kêleströpers. Mark Kouwenberg huldigde de kersverse ereleden en overhandigde ze bloemen en de bijbehorende oorkonde.

Beiden waren sinds het eerste uur actief bij de Carnavalsvereniging en hebben de vereniging op vele manieren ondersteund.

Erelid Piet van de Spank van C.V. de Kelestropers

Zo zat Piet jarenlang in de Raad van Elf, was jaren Adjudant, zat hij in het bestuur, en vervulde hij vele commissietaken.

Piet van der Spank is helaas op 19 maart 2018 overleden.

 

 

Erelid Mien van de Spank van C.V. de Kelestropers

Mien ondersteunde meestal achter de schermen en zorgde dat het niemand ooit aan iets ontbrak.

Mien van der Spank is helaas op 21 mei 2021 overleden.