Tijdens de pronkzitting 2010 werden Piet en Mien van de Spank benoemd tot ereleden van C.V. de Kêleströpers. Beiden zijn als sinds het eerste uur actief bij de Carnavalsvereniging en hebben de vereniging op vele manieren ondersteund. Zo zat Piet jarenlang in de Raad van Elf, was hij jaren Adjudant, zat hij in het bestuur en vervulde hij vele commissietaken.

Erelid Piet van de Spank van C.V. de Kelestropers

Mien ondersteunde meestal achter de schermen en zorgde dat het nooit iemand aan iets ontbrak.

Erelid Mien van de Spank van C.V. de Kelestropers

Mark Kouwenberg huldigde de kersverse ereleden en gaf hun bloemen en de bijbehorende oorkonde.