Oudijzer commissie van CV de Kêleströpers

De oudijzer commissie zamelt twee keer per jaar (voorjaar en najaar) oudijzer in. De opbrengsten van het oudijzer komen ten gunste van de carnavalsactiviteiten.

Commissieleden

Johan Meggelaars
Peter Lemmers
Frank Ariëns
Peter Roelofs
Lies Wijtmans

Corry Theunissen

Gerrie Meggelaars